Stosowanie terapii podciśnieniowej podczas pandemii COVID-19. Wytyczne międzynarodowego zespołu ekspertów

Opublikowano: 6 maja 2020

Zmniejszenie szybko rosnącej liczby hospitalizacji jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi służba zdrowia na całym świecie w obliczu pandemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. W oparciu o rozmowy z dyrektorami klinik we Włoszech, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii (kraje najmocniej dotknięte pandemią) opracowano wytyczne, których celem jest zmniejszenie ilości pracy, niezbędnej do wykonania przez personel medyczny. Do takiego celu powinna prowadzić strategia optymalizacji leczenia pacjentów z ranami oraz działań chirurgicznych. Aby to osiągnąć należy:

  • zmniejszyć liczbę przypadków, które wymagają hospitalizacji, na rzecz pacjentów ambulatoryjnych
  • zmniejszyć liczbę zabiegów chirurgicznych,
  • skrócić czas hospitalizacji pacjentów.

Idealnym rozwiązaniem, które wspomaga realizację tak postawionego zadania jest stosowanie terapii podciśnieniowej ran  (NPWT) na jak najwcześniejszym etapie leczenia. Dla pacjentów ambulatoryjnych, skuteczne gojenie oraz zmniejszenie komplikacji prowadzi do redukcji liczby niezbędnych hospitalizacji. W przypadku zabiegów operacyjnych – użycie NPWT zmniejsza ryzyko występowania zakażenia miejsca operowanego (ZMO), kolejnych operacji, skraca czas hospitalizacji i przyspiesza zdrowienie. W przypadku pacjenta po zabiegu chirurgicznym, oprócz szybszego gojenia, udaje się uzyskać również zmniejszenie ryzyka reoperacji a także wczesne wykrycie późno występującego ZMO.

Stosowanie przenośnych urządzeń podciśnieniowych* zaleca się w leczeniu ambulatoryjnym oraz zapobieganiu ZMO. W przypadku poważnych zakażeń stosujemy stacjonarne urządzenia do terapii podciśnieniowej NPWT.

Jako konkluzję artykułu eksperci zalecają obecnie stosowanie terapii podciśnieniowej w każdej sytuacji, w której można podejrzewać trudności z gojeniem się ran. Dzięki temu ograniczy się liczbę wizyt w szpitalach, liczbę zmian opatrunku, a co za tym idzie liczbę kontaktów pacjenta z personelem medycznym. Wskazane jest też telemedyczne wsparcie pacjentów z gojącymi się ranami.

W skład zespołu ekspertów weszli: Banasiewicz Tomasz, Becker Rolf, Bobkiewicz Adam, Fraccalvierri Marco, Francuzik Wojciech, Hutan Martin, Laukoetter Mike, Malka Marcin, Mańkowski Bartosz, Szentkereszty Zsolt,  Veverkowa Lenka,  Zieliński Maciej.

Wytyczne w języku polskim są dostępne do pobrania: https://www.npwtj.com/index.php/npwtj/issue/view/18

 

* np. jednorazowego zestawu do terapii podciśnieniowej Avelle - przyp. autora

Czytaj także:

Zaopatrzenie rany pooperacyjnej u pacjenta średniego ryzyka

Jak postępować z raną pooperacyjną u pacjentów średniego ryzyka? Obejrzyj film instruktażowy prowadzony przez prof. Tomasza Banasiewicza.
więcej

Zaopatrzenie rany pooperacyjnej u pacjenta wysokiego ryzyka

Jak postępować z raną pooperacyjną u pacjentów wysokiego ryzyka? Obejrzyj film instruktażowy prowadzony przez prof. Tomasza Banasiewicza.
więcej

Cysta pilonidalna - ebook

Cysta (torbiel) pilonidalna jest trudnym przypadkiem rany wymagającym szczególnego podejścia.
więcej