Zarządzenie NFZ zmienia zasady dotyczące teleporad i telewizyt lekarzy i pielęgniarek w POZ

Opublikowano: 28 marca 2020

Opublikowane 18 marca 2020 Zarządzenie Prezesa NFZ 39/2020/DSOZ zmienia zasady zawarcia a i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie POZ. Wprowadza ono wykaz świadczeń, które mają pomóc w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19.

Premia za przejęcie pacjenta

Po pierwsze, zarządzenie zezwala, aby w sytuacji braku możliwości udzielania przez świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu POZ, którego nie można było wcześniej przewidzieć, związanego z przeciwdziałaniem COVID-19, świadczenia te mogą zostać udzielone przez innego świadczeniodawcę realizującego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Oznacza to możliwość przejęcia pacjenta, zapisanego w innej przychodni, do której nie może się on dostać (bo np. jest zamknięta z powodu kwarantanny). Wielu pacjentów wykorzystuje to, szukając pomocy w innych placówkach. Przepis ten obowiązuje jedynie w przypadku braku możliwości zrealizowania świadczenia w jego „macierzystej” placówce, która nie działa w związku z COVID-10.

Przejęcie pacjenta w takiej sytuacji wiązać się będzie z płatnością ze strony NFZ za usługę, nie będzie możliwe jednak otrzymanie stawki kapitacyjnej.

Z kolei świadczeniodawca, który nie może świadczyć usług ze względu na nieprzewidzianą sytuację związaną z przeciwdziałaniem COVID-19 jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Informacja o braku możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej jest udostępniana pacjentom przez oddział wojewódzki NFZ oraz placówkę, której dotyczy ta okoliczność.

Lista świadczeń i stawek związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, wykazana w Zarządzeniu

5.01.00.0000143 Teleporada lekarza POZ udzielana w stanach nagłych zachorowań świadczeniobiorcom spoza listy zadeklarowanych pacjentów – 40,00 zł

5.01.00.0000144 Teleporada lekarza POZ udzielona pacjentowi uprawnionemu na podstawie przepisów o koordynacji - 40,00zł

5.01.00.0000145 Telewizyta pielęgniarki POZ udzielana w stanach nagłych zachorowań świadczeniobiorcy spoza listy zadeklarowanych pacjentów - 13,00zł

5.01.00.0000146 Telewizyta pielęgniarki POZ udzielona pacjentowi uprawnionemu na podstawie przepisów o koordynacji - 13,00zł

5.01.00.0000147 Telewizyta położnej POZ udzielana w stanach nagłych zachorowań świadczeniobiorcy spoza listy zadeklarowanych pacjentów - 13,00zł

5.01.00.0000148 Telewizyta położnej POZ udzielona pacjentowi uprawnionemu na podstawie przepisów o koordynacji - 13,00zł

Teleporada

Zarządzenie mówi o tym, że w przypadku udzielania porady na odległość, przy pomocy urządzeń końcowych teleinformatycznych, placówka, lekarz lub pielęgniarka jest zobowiązany do potwierdzenia tożsamości pacjenta i uprawnień do leczenia w ramach NFZ.

Najważniejsze inne zmiany wprowadzone przez zarządzenie

Ponadto dokument wprowadza szereg zmian we wcześniejszych zarządzeniach. Najważniejszym jest zmiana stawki za porady związanej z wydaniem zaświadczenia osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.

Prezes NFZ dodaje również nową kategorię świadczeń.

1.12     5.01.00.0000149         porada lekarska związana z wydaniem zaświadczenia osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji

 

Pełen tekst Zarządzenia 39/2020/DSOZ dotępny jest  TUTAJ

Czytaj także:

Zaopatrzenie rany pooperacyjnej u pacjenta średniego ryzyka

Jak postępować z raną pooperacyjną u pacjentów średniego ryzyka? Obejrzyj film instruktażowy prowadzony przez prof. Tomasza Banasiewicza.
więcej

Zaopatrzenie rany pooperacyjnej u pacjenta wysokiego ryzyka

Jak postępować z raną pooperacyjną u pacjentów wysokiego ryzyka? Obejrzyj film instruktażowy prowadzony przez prof. Tomasza Banasiewicza.
więcej

Inforanek Plus - terapia podciśnieniowa i nie tylko

Inforanek
W numerze 1(8)/2018 Inforanka Plus wiodącym tematem jest podciśnieniowa terapia ran.
więcej