AQUACEL Ag Surgical w kardiochirurgii - wyniki badania

Opublikowano: 29 stycznia 2015

Wyniki nowego, retrospektywnego badania dowodzą, że używanie opatrunku AQUACEL® Ag SURGICAL powoduje znaczącą redukcję ilości głębokich zakażeń ran mostka (DSWI - Deep Sternal Wound Infection) u pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych. Badanie zostało zaprezentowane podczas konferencji kardiochirurgicznej  Eastern Cardiothoracic Surgical Society Annual Meeting 2014, która odbyła się w dniach 8-11 października w Palm Beach na Florydzie.

"Głęboka infekcja ran mostka jest nie tylko poważnym zagrożeniem zdrowia, ma również skutki ekonomiczne” powiedział Scott Schubach, MD, autor badania, Kierownik Kliniki Torakochirurgii i Kardiochirurgii w szpitalu Winthrop, Mineola, NY, oraz Assistant Professor w Klinice Chirurgii w Stony Brook School of Medicine, Stony Brook, NY. 

Głębokie zakażenie ran mostka to zagrażające życiu powikłanie po operacjach kardiochirurgicznych, które dotyczy 1-5% pacjentów. Pacjenci z DSWI umierają dwukrotnie częściej niż pacjenci bez powikłań.  Pacjenci z DSWI wymagają o wiele bardziej restrykcyjnych procedur, na które składa się wczesne chirurgiczne oczyszczenie rany z późniejszym przeszczepem komórek i długoterminowa antybiotykoterapia dożylna. W konsekwencji, pacjenci z powikłaną raną mostka pozostają w szpitalu średnio 20 dodatkowych dni, a koszt ich terapii w porównaniu do pacjentów bez powikłań jest 2,8 razy większy.

W Winthrop, DSWI  stanowi ok.  60 tys. dolarów dodatkowych kosztów przypadających na każdego powikłanego pacjenta. „Doświadczyliśmy wzrostu liczby infekcji podczas operacji kardiochirurgicznych i chcieliśmy znaleźć rozwiązanie” powiedział dr Schubach. “Wiedzieliśmy, że nasi koledzy ortopedzi używali opatrunków AQUACEL® Ag SURGICAL ze znakomitymi rezultatami. Jak pokazało nasze badanie, u żadnego z pacjentów leczonych
AQUACEL® Ag SURGICAL nie nastąpiło głębokie zakażenie rany mostka. Użycie tego opatrunku odegrało zasadniczą rolę w redukcji obciążeń leczniczych
i finansowych związanych z DSWI.”

O badaniu retrospektywnym

Badanie retrospektywne obejmowało pacjentów w wieku 19-89 lat, hospitalizowanych z powodu operacji kardiochirurgicznej w okresie od sierpnia 2009 r. do czerwca 2013 r. W tym czasie szpital zmienił standardową terapię z suchych, jałowych opatrunków na opatrunki AQUACEL® Ag. Wszystkie inne procedury pozostały bez zmian.

W retrospektywnym badaniu, grupa 504 pacjentów przeszła operację kardiochirurgiczną przecięcia mostka w czasie od sierpnia 2009 r. do maja 2011 r. Cięcie zostało pokryte sterylnym, suchym opatrunkiem 10X10 cm zamocowanym taśmą i zmienianym codziennie od pierwszego dnia po operacji.

Grupa została porównana z grupą 208 pacjentów, również po operacji kardiochirurgicznej przecięcia mostka w okresie od maja 2011 do czerwca 2013r. Na cięcie u tych pacjentów zastosowano  AQUACEL® Ag SURGICAL i pozostawiono na 5-7 dni. W przypadku zabrudzeń opatrunek był zmieniany w sterylnych warunkach.  

Grupa 208 pacjentów pozostawała pod obserwacją przez 30 dni po wypisaniu ze szpitala pod kątem objawów głębokiej bądź powierzchownej infekcji rany mostka. Obie grupy zostały porównane demograficznie i klinicznie w celu potwierdzenia porównywalności.

Wyniki badania pokazały, że liczba głębokich zakażeń ran mostka zmniejszyła się z 3.4% przy użyciu standardowych opatrunków (17 z 504 przypadków) do 0%  w grupie, w której stosowano AQUACEL® Ag SURGICAL (0 z 208 przypadków). Ta różnica była statystycznie znacząca (P=0.012).

Ze szczegółowymi wynikami badania można zapoznać się w poniższym dokumencie.

Materiały do pobrania
zastosowanie opatrunku Aquacel Ag Surgical w operacjach kardiochirurgicznych pdf 692.82 KB Pobierz
Czytaj także:

Zaopatrzenie rany pooperacyjnej u pacjenta średniego ryzyka

Jak postępować z raną pooperacyjną u pacjentów średniego ryzyka? Obejrzyj film instruktażowy prowadzony przez prof. Tomasza Banasiewicza.
więcej

Zaopatrzenie rany pooperacyjnej u pacjenta wysokiego ryzyka

Jak postępować z raną pooperacyjną u pacjentów wysokiego ryzyka? Obejrzyj film instruktażowy prowadzony przez prof. Tomasza Banasiewicza.
więcej

Nowy antybakteryjny opatrunek osiąga w obserwacjach klinicznych spektakularne efekty w leczeniu ran

W 71 % przypadków odnotowano zmniejszenie rozmiaru ran leczonych AQUACEL® Ag+. Nowa, międzynarodowa obserwacja kliniczna, wspierana przez firmę ConvaTec, wiodącego producenta wyrobów medycznych i nowych technologii, pokazuje spektakularną poprawę w wynikach leczenia ran przewlekłych nowym, zwalczającym biofilm opatrunkiem AQUACEL® Ag+. 

więcej