Inne rodzaje ran

Jak postępować z ranami wokół stomii?

Rany wokół stomii, czy też w jej pobliżu są zawsze dużym problemem i w znaczny sposób wpływają na powrót do zdrowia. Dlatego bardzo istotne jest indywidualne dobranie sprzętu stomijnego z uwzględnieniem okolicznych ran i zmian skórnych.
CZYTAJ WIĘCEJ

Leczenie bólu i redukcja wysięku w ranach nowotworowych

leczenie bólu
Postępowanie przeciwbólowe nie może być ograniczone jedynie do miejscowego stosowania analgetyków. Chorzy powinni otrzymywać leki przeciwbólowe ogólnie, zgodnie z zasadami drabiny analgetycznej.
CZYTAJ WIĘCEJ

Jak radzić sobie z nieprzyjemnym zapachem z rany nowotworowej?

zapach z rany nowotworowej
Nieprzyjemny zapach pochodzący z rany nowotworowej stanowi jedno z najbardziej problematycznych zagadnień związanych z leczeniem tej grupy chorych.
CZYTAJ WIĘCEJ

Leczenie ran nowotworowych

leczenie ran nowotworowych
Prawidłowo prowadzone leczenie owrzodzenia nowotworowego nie powinno wpłynąć na opóźnienie lub przerwanie leczenia choroby zasadniczej.
CZYTAJ WIĘCEJ

Ocena rany nowotworowej

ocena ran nowotworowych
Ocena rany nowotworowej umożliwia zespołowi terapeutycznemu ustalenie problemów zdrowotnych pacjenta i odpowiednie dobranie metod leczenia.
CZYTAJ WIĘCEJ

Rodzaje ran nowotworowych

Rany nowotworowe mogą być wynikiem nacieku pierwotnego guza nowotworowego głębiej położonych narządów na skórę.
CZYTAJ WIĘCEJ

Rany nowotworowe - przyczyny, objawy, rozpoznanie

Rana nowotworowa związana jest z szerzeniem się na skórę nacieku neoplazmatycznego z pierwotnego nowotworu skóry, głównej masy guza innych narządów lezących głębiej, z przerzutu lub z pojedynczych komórek nowotworowych wprowadzonych przypadkowo do skóry w czasie procedur diagnostycznych lub chirurgicznych.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Poparzenie chemiczne - przypadek pacjenta

Leczenie ran to wieloetapowy proces, wymagający obecności i współdziałania wielu rodzajów komórek i molekuł, z proteinazami i czynnikami wzrostu łącznie. Wydaje się, że w niektórych ranach niedobory tychże mediatorów procesu naprawczego, spowodowane mogą być nieodpowiednią strategią postępowania leczniczego. Stworzenie optymalnego środowiska w ranie, pozwalającego na wystąpienie prawidłowych interakcji odpowiednio skoordynowanych w czasie, wystarczy wówczas, aby rana niegojąca się przez wiele miesięcy uległa zamknięciu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Oparzenia

Oparzenie jest odpowiedzią organizmu na bezpośrednie lub pośrednie zadziałanie czynników sprawczych:
CZYTAJ WIĘCEJ