Poparzenie chemiczne - przypadek pacjenta

Opublikowano: 16 grudnia 2015

WARTO PAMIĘTAĆ O GRANUFLEXIE, CZYLI ZASTOSOWANIE GRANUFLEXU DO SKUTECZNEGO LECZENIA RAN

Mgr Andrzej Przewięźlikowski, Poradnia chirurgiczna, Toruń

Leczenie ran to wieloetapowy proces, wymagający obecności i współdziałania wielu rodzajów komórek i molekuł, z proteinazami i czynnikami wzrostu łącznie. Wydaje się, że w niektórych ranach niedobory tychże mediatorów procesu naprawczego, spowodowane mogą być nieodpowiednią strategią postępowania leczniczego. Stworzenie optymalnego  środowiska w ranie, pozwalającego na wystąpienie prawidłowych interakcji odpowiednio skoordynowanych w czasie, wystarczy wówczas, aby rana niegojąca się przez wiele miesięcy uległa zamknięciu.

Młody mężczyzna w wieku 26 lat, zdrowy, uległ w pracy poparzeniu chemicznemu sodą kaustyczną NaOH. Substancja ta działa głęboko na skórę, powodując martwicę rozpływną, która na drodze lizy może uszkadzać komórki i postępować w głąb. Obrażenia zlokalizowane były na jednej kończynie dolnej, w okolicy mięśnia brzuchatego łydki, po stronie przyśrodkowej oraz dystalnie, w okolicy kostki przyśrodkowej i grzbietu stopy prawej.

Poszkodowanemu w pracy, jako pierwszą pomoc, polecono polewanie octem. Do lekarza zgłosił się na 2-gi dzień po wypadku. Tym razem zastosowano ARGOSULFAN krem 2%, z powodu pogarszania się stanu miejscowego ran, skierowany został do poradni chirurgicznej.

Do naszej placówki trafił 4 listopada 2013r. Obie rany dokładnie oczyszczono przy pomocy fizjologicznego roztworu NaCl, a ponieważ rany nie wykazywały cech zakażenia zalecono stosowanie przymoczek z fizjologicznego roztworu soli przez 3 dni.  Następnie obie rany zaopatrzono opatrunkiem Granuflex. Po czterech dniach pod opatrunkiem rany wyglądały jak na zdjęciach 1 i 2. 

                   Zdjęcie nr 1                                     Zdjęcie nr 2

Stan zapalny wokół obrażeń całkowicie ustąpił, chory nie zgłaszał dolegliwości bólowych.

Po uzyskaniu zgody chorego, zdecydowano o zastosowaniu dwóch alternatywnych metod leczenia, mianowicie na ranę w części dystalnej nadal stosowano Granuflex, natomiast w okolicy łydki zastosowano preparat Unigel. Jego działanie głównie ma polegać na unieczynnianiu wolnych rodników tlenowych (reaktywnych form tlenu) i na tej drodze minimalizowaniu ewantualnych uszkodzeń tkanek na skutek nadmiernego pobudzenia autolitycznego układu odpornościowego pacjenta. Postępy leczenia obiema metodami obrazują kolejne zdjęcia nr 3 i 4.

Zdjęcie 3                                                                                                               Zdjęcie 4

Zmian opatrunków dokonywano na obydwu ranach z taką samą częstotliwością - co 3 dni, każdorazowo dokładnie oczyszczając ranę 0,9% roztworem NaCl. Po 3 zmianach pod opatrunkiem Granuflex martwica zupełnie się oddzieliła , podczas gdy pod Unigelem nadal jest obecna w postaci suchego czarnego mocno przywierającego do podłoża strupa. Po kolejnych 2 zmianach pod Unigelem udało się oddzielić część martwicy, natomiast pod Granuflex-em rana w dużej części wynaskórkowała, zdjęcia  5 i 6.

                                          Zdjęcie nr 5                                                                    Zdjęcie nr 6

Rana na stopie leczona opatrunkiem Granuflex pokryła się naskórkiem po kolejnym opatrunku,  w dniu 2013.12.03, po miesiącu stosowania, w okolicy łydki zagoiła się w dniu 2013.12.18., czyli blisko 2 tygodnie później. Niestety, chory wrócił do nas z otarciem naskórka na stopie w dniu 3 stycznia 2014r. Wygląd obydwu ran w tym dniu przedstawiają zdjęcia nr 7 i 8.

                             Zdjęcie nr 7                                                         Zdjęcie nr 8               

Oba przykłady pokazują, że w przypadku ran w miarę dobrze ukrwionych, niepowikłanych procesem zakażenia, bardzo dobre rezultaty daje stworzenie warunków możliwie zbliżonych do fizjologicznego przebiegu procesu gojenia się ran. Z drugiego przykładu można wyciągnąć wniosek, że przy zaangażowaniu tak wielu mechanizmów molekularnych, modyfikacja pojedynczego mediatora nie może w żaden sposób przyspieszyć gojenia. Zatem podsumować można, że w pewnych rodzajach ranach lepiej jest zastosować Granuflex niż Unigel.

 

Czytaj także:

Oparzenia

Oparzenie jest odpowiedzią organizmu na bezpośrednie lub pośrednie zadziałanie czynników sprawczych:
więcej