Co to są odleżyny?

Odleżyny – wielki problem pielęgnacyjny

Pacjenci kierowani do Zakładów opiekuńczo-Leczniczych przewlekle chorzy, często obciążeni są odleżynami, nie rzadko są to odleżyny V stopnia. Ich pielęgnacja to ogromne wyzwanie wymagające holistycznego podejścia, kontynuacji leczenia chorób zasadniczych, uzupełnienia niedoborów białkowych, wyrównania elektrolitów i mikroelementów, zastosowania specjalistycznych opatrunków.

CZYTAJ WIĘCEJ

Zastosowanie opatrunków w leczeniu odleżyn

W poniższym artykule podpowiadamy jak stosować opatrunki specjalistyczne w leczeniu odleżyn.
CZYTAJ WIĘCEJ

Odleżyny - przyczyny powstawania

Przyczyny powstawania odleżyn związane są przede wszystkim z siłami działającymi na skórę - tarciem, uciskiem.
CZYTAJ WIĘCEJ

Odleżyny to rany przewlekłe powstałe na skutek uszkodzenia skóry i tkanek pod nią istniejących. Niekiedy sięgają do kości. Odleżynę można zdefiniować, jako „miejsce miejscowego uszkodzenia skóry i tkanki podskórnej, spowodowane przez ucisk, siły ścinające, tarcie i/lub ich kombinację.1

Odleżyny są zazwyczaj powikłaniem różnych chorób ogólnoustrojowych, z którymi wiąże się unieruchomienie pacjenta na dłużej. Czas wystąpienia odleżyny zależy od stanu zdrowia chorego i stopnia narażenia na czynniki wewnętrzne, stanu skóry i waha się od kilku do kilkunastu godzin.

[1] European Pressure Ulcer Advisory Panel. Pressure ulcer treatment guidelines. 1998. Available at http://www.epuap.org/gltreatment.html. Accessed November 30, 2007.