Odleżyny

Jak postępować z pacjentem leżącym w szpitalu?

Standardy praktyki klinicznej, pielęgniarskiej, w tym również standardy opieki przeciwodleżynowej, opisują dokładnie sposób postępowania, który jest rekomendowany, zalecany i zgodny z aktualną wiedzą i z aktualnymi wytycznymi.
CZYTAJ WIĘCEJ

Jak postępować z pacjentem leżącym w szpitalu? część 2

Wszystkie nasze działania profilaktyczne i  pielęgnacyjne, w tym także zmiana opatrunku, powinny być udokumentowane w dokumentacji pacjenta.
CZYTAJ WIĘCEJ

Zapobieganie odleżynom - pielęgnacja skóry

Zapobieganie wystąpieniu odleżyn jest bardzo ważne. W ramach profilaktyki powinno się dbać przede wszystkim o skórę pacjenta.
CZYTAJ WIĘCEJ

Skale oceny ryzyka odleżyn

Ocena ryzyka odleżyn pozwala na zidentyfikowanie pacjenta zagrożonego ryzykiem ich powstania.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowoczesne leczenie ran - strategia TIME

Istotą nowoczesnej strategii leczenia ran – TIME jest wzmacnianie naturalnego potencjału rany do gojenia. Strategia ta obejmuje najważniejsze elementy procesu opracowywania dna rany: oczyszczanie, eliminację szkodliwych czynników zewnętrznych, oraz działania zapewniające optymalne mikrośrodowisko gojenia.
CZYTAJ WIĘCEJ

Odleżyny – wielki problem pielęgnacyjny

Pacjenci kierowani do Zakładów opiekuńczo-Leczniczych przewlekle chorzy, często obciążeni są odleżynami, nie rzadko są to odleżyny V stopnia. Ich pielęgnacja to ogromne wyzwanie wymagające holistycznego podejścia, kontynuacji leczenia chorób zasadniczych, uzupełnienia niedoborów białkowych, wyrównania elektrolitów i mikroelementów, zastosowania specjalistycznych opatrunków.

CZYTAJ WIĘCEJ

Leczenie odleżyn pierwszego stopnia

Odleżyna pierwszego stopnia charakteryzuje się nieuszkodzoną skórą i nieblednącym zaczerwienieniem
CZYTAJ WIĘCEJ

Leczenie odleżyn drugiego stopnia

Odleżyna drugiego stopnia to ubytek niepełnej grubości skóry.
CZYTAJ WIĘCEJ

Leczenie odleżyn trzeciego stopnia

Odleżyna trzeciego stopnia to ubytek pełnej grubości skóry.
CZYTAJ WIĘCEJ