AQUACEL® Ag + Extra

Opatrunek hydrowłóknisty, przeznaczony na każdą ranę z infekcją bądź podejrzeniem infekcji, jak również na rany trudnogojące się, z biofilmem, płytkie i głębokie, z wysiękiem obfitym i umiarkowanym

Budowa opatrunku:

Działanie:

 • Niszczy biofilm bakteryjny i zapobiega jego odnawianiu. Zawartość EDTA i BEC (technologia Więcej niż srebro) likwiduje napięcie powierzchniowe biofilmu i narusza strukturę biofilmu poprzez usuwanie z niej jonów metali, eksponując bakterie na przeciwbakteryjne działanie jonów srebra.
 • Jony srebra zwalczają szerokie spektrum drobnoustrojów, w tym bakterie MRSA, VRE i inne antybiotykooporne - zabijają większość drobnoustrojów już w czasie 30 min. po zastosowaniu i są skuteczne do 7 dni.
 • Opatrunek zamyka nadmiar wysięku wraz ze szkodliwymi komponentami (np. bakterie, enzymy proteolityczne)
  w strukturze opatrunku
  , minimalizując ryzyko zakażenia krzyżowego.
 • Żeluje w kontakcie z wysiękiem - dopasowuje się do łożyska rany, zapewniając optymalną wilgotność i eliminując puste przestrzenie.
 • Dzięki wchłanianiu pionowemu zapobiega maceracji skóry wokół rany.
 • Zastosowanie dwóch warstw włókien zapewnia większą chłonność opatrunku, a podwójne przeszycia większą wytrzymałość na rozerwanie, nawet po całkowitym jego zżelowaniu.
 • Reagując w zetknięciu z wysiękiem, nie przywiera do rany, dzięki czemu minimalizuje ból podczas noszenia
  i zmiany opatrunku.

Wskazania do zastosowania:

 Każda rana z infekcją lub podejrzeniem infekcji. Rany trudnogojące się, z biofilmem lub podejrzeniem biofilmu. Rany, w których bakterie są prawdopodobną przyczyną wolniejszego
procesu leczenia, takie jak np.:

owrzodzenia w przebiegu stopy cukrzycowej, owrzodzenia goleni: żylne, tętnicze i o mieszanej etiologii oraz odleżyny (pośredniej i pełnej grubości);

 • rany chirurgiczne;
 • rany pourazowe;
 • rany narażone na krwawienie, np. na skutek mechanicznego lub chirurgicznego oczyszczenia;
 • rany onkologiczne z wysiękiem, np. ziarniaki - guzy skórne, rak grzybiasty, przerzuty skórne, mięsak Kaposiego, mięsak naczyniowy
 • rany, w których bakterie są prawdopodobną przyczyną wolniejszego procesu leczenia, bądź te, w których nie obserwuje się postępu leczenia

 

 

 

 

 

 

Warto wiedzieć:

 • Czas pozostawania na ranie: maksymalnie do 7 dni, ale zawsze jest to uzależnione od obrazu klinicznego i ilości wysięku.
 • Opatrunek może być przycinany w dowolnym kierunku, bez utraty jego właściwości
 • W ranach powierzchownych powinien pokrywać skórę na obszarze co najmniej 1cm wokół rany. W ranach
  głębokich, należy wypełnić ranę tylko do 80% głębokości. Opatrunek żelując, zwiększy swoją objętość i idealnie dopasuje się do kształtu i dna rany.
 • Jeśli podczas stosowania opatrunku wysięk zmniejszy się i opatrunek wyschnie, aby go bezboleśnie usunąć,
  należy zmoczyć opatrunek sterylnym roztworem soli fizjologicznej (0,9 % roztwór NaCl) i odczekać, aż opatrunek zżeluje.
 • Przy stosowaniu w ranach z niewielkim wysiękiem, należy nałożyć opatrunek na ranę, a następnie zmoczyć obszar wyłącznie nad raną sterylnym roztworem soli fizjologicznej (0,9 % roztwór NaCl).