AQUACEL® Ag Burn

AQUACEL® Ag Burn – opatrunek hydrowłóknisty, na rany oparzeniowe, z infekcją, z wysiękiem dużym lub umiarkowanym

AQUACEL® Ag Burn jest sterylnym, bakteriobójczym, miękkim opatrunkiem hydrowłóknistym ze srebrem, wyprodukowanym w Technologii Hydrofiber®, o dużej chłonności, z dodatkiem srebra jonowego i nylonowych włókien wzmacniających. Srebro jonowe wbudowane jest w strukturę hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa), tworzących spójne kompresy przeszyte włóknami nylonowymi w celu wzmocnienia odporności na rozciąganie.

Charakterystyka:

 • Zawarte w opatrunku srebro jonowe (1,2%) zwalcza szerokie spektrum bakterii i sprzyja tworzeniu środowiska antybakteryjnego.
 • Opatrunek pochłania duże ilości wysięku z rany wraz z zawartymi w nim bakteriami, wytwarzając miękki, spójny żel, który dokładnie przylega do powierzchni rany, utrzymuje wilgoć i zmniejsza ból podczas noszenia i usuwania opatrunku

Zastosowanie:

Opatrunek AQUACEL® Ag Burn może być stosowany na:

 • oparzenia pośredniej grubości (II stopnia);
 • rany zainfekowane lub ze zwiększonym ryzykiem infekcji;
 • rany pourazowe;
 • rany narażone na krwawienie, np. na skutek mechanicznego lub chirurgicznego oczyszczenia, łącznie z miejscami pobrania skóry do przeszczepu;
 • rany onkologiczne z wysiękiem, np. grzybiaste guzy skórne, rak powikłany grzybicą, przerzuty skórne, mięsak Kaposiego, mięsak naczyń krwionośnych.

Sposób użycia*:

OPARZENIA POŚREDNIEJ GRUBOŚCI (II STOPNIA) ORAZ MIEJSCA POBRANIA SKÓRY DO PRZESZCZEPU

Zakładanie opatrunku AQUACEL® Ag Burn:

 • Przed nałożeniem opatrunku należy oczyścić obszar rany za pomocą odpowied­niego środka oczyszczającego.
 • powinien ściśle przylegać i być większy od obszaru rany czy miejsca pobrania skóry do przeszczepu, co najmniej o 2 cm.
 • W przypadku leczenia oparzeń pośredniej grubości (II stopień) oraz miejsc pobrania skóry do przeszczepu opatrunek AQUACEL® Ag Burn może pozostawać na ranie do 21 dni lub zgodnie ze wskazaniami klinicznymi. Jeżeli mamy do czynienia z infekcją w ranie, konieczna jest uważna zmiana opatrunku i kontrola rany.
 • Jeżeli to konieczne, przed aplikacją nawilż delikatnie opatrunek fizjologicznym roztworem soli sodowej (0,9% NaCl) lub sterylną wodą.

Ocena przylegania:

Opatrunek AQUACEL® Ag Burn powinien być sprawdzany pod kątem ścisłego przylegania do miejsca oparzenia lub miejsca pobrania skóry do przeszczepu.

 • Jeśli opatrunek na przeważającej powierzchni przylega właściwie, a tylko któraś z części nie przylega, nie usuwaj całego opatrunku, chyba że tak wynika ze wskazań klinicznych. W miejsca, gdzie część opatrunku zostanie usunięta, należy nałożyć nowy opatrunek, pokrywając także pozostałą, prawidłowo przylegającą część.
 • Jeżeli opatrunek nie przylega w sposób właściwy, przecieka i została przekroczona jego chłonność, powinien zostać zmieniony. W innym wypadku należy pozostawić go na ranie.

Usuwanie opatrunku AQUACEL® Ag Burn:

 • Opatrunek powinien być zmieniany zgodnie ze wskazaniami klinicznymi. Aby ułatwić usunięcie opatrunku, należy zwilżyć go fizjologicznym roztworem soli sodowej (0,9% NaCl) lub sterylną wodą.
 • W przypadku reepitelializacji opatrunek AQUACEL® Ag Burn samoistnie oddziela się od rany lub jest bardzo łatwy do usunięcia.