AQUACEL® Ag Extra™

AQUACEL® Ag Extra – opatrunek hydrowłóknisty, na rany z infekcją, płytkie lub głębokie, z obfitym lub umiarkowanym wysiękiem

AQUACEL® Ag Extra to nowoczesny opatrunek przeciwbakteryjny, zawierający jony srebra (1,2%), zbudowany z dwóch połączonych wzmacniającymi przeszyciami warstw, z nietkanych włókien karboksymetylocelulozy, pochłaniających duże ilości wysięku (Technologia Hydrofiber®). Charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na rozerwanie, dzięki zastosowanym przeszyciom, oraz wysoką skutecznością antybakteryjną. Pochłania bar­dzo duże ilości wysięku z rany, izoluje i eliminuje zakażenia. Wymaga opatrunku wtórnego.

Charakterystyka:

 • Przy zetknięciu z wysiękiem żeluje, wchłania oraz zatrzymuje w swoich strukturach szkodliwe komponenty wysięku.
 • Pochłania dwa razy więcej wysięku z rany niż standar­dowy opatrunek AQUACEL® Ag.
 • Srebro jonowe zawarte w opatrunku zwalcza wszelkie zarazki i patogeny, włącznie z MRSA i VRE
 • Może być przycinany w celu uzyskania kształtu odpowiadającego parametrom rany. Pod wpływem cięcia nie traci swoich właściwości, a dzięki przeszyciom włókna zachowują swój pierwotny kształt i są odporne na rozerwanie.
 • Obniża ryzyko wtórnych uszkodzeń skóry i idealnie dopasowuje się do łożyska rany.
 • Opatrunek można bezurazowo usunąć

Zastosowanie:

AQUACEL® Ag Extra jest opatrunkiem z wyboru w leczeniu z objawami infekcji. Znakomicie nadaje się do leczenia ran zakażonych oraz ran skolonizowanych przez bakterie lub zagrożonych infekcją.

AQUACEL® Ag Extra  można stosować na:

 • rany przewlekłe, płytkie i głębokie, obficie wydzielające (owrzodzenia podudzi na tle niewydolności żylnej i tętniczej, odleżyny, zespół stopy cukrzycowej).
 • rany ostre, płytkie i głębokie, obficie wydzielające (oparzenia skóry pośredniej grubo­ści, miejsca pobrania skóry do przeszczepu, rany pourazowe, rany po opracowaniu chirurgicznym).
 • niektóre rany nowotworowe (ziarniaki, przerzuty skórne, mięsaki Kaposiego i mięsaki naczyniowe).

AQUACEL® Ag Extra wymaga przykrycia opatrunkiem wtórnym, np. opatrunkiem AQUACEL® Foam, AQUACEL® Ag Foam, Granuflex®, Granuflex® Extra Thin lub Versiva® XC™, który mocuje AQUACEL® Ag Extra i wydłuża czas jego noszenia (w przypadku oparzeń może być gaza).

Zakładanie opatrunku AQUACEL® Ag Extra:

 • W ranach z wysiękiem nie zwilża się opatrunku AQUACEL® Ag Extra.
 • Przy ranach płytkich pozostaw margines 1 cm opatrunku wokół rany.
 • Wypełnij do 80% głębokości rany, ponieważ opatrunek zwiększy swoją objętość po wchłonięciu wysięku.
 • Załóż opatrunek wtórny, dobrany do stanu rany i opatrywanej okolicy.
 • Opatrunek może przybrać kolor wysięku.

Opatrunek może pozostawać na ranie do 7 dni, chyba że przesiąknie do opatrunku wtórnego (w oparzeniach 14 dni). Zalecany czas pozostawienia na ranie – 3 dni.

Usuwanie/zmiana opatrunku AQUACEL® Ag Extra:

 • Jeśli opatrunek jest suchy, aby go usunąć, należy zwilżyć go sterylną wodą lub roz­tworem 0,9% NaCl na 30 minut przed usunięciem i odczekać, aż opatrunek przybierze formę miękkiego, koherentnego żelu.

Samoistne odklejenie:

 • Samoistne odklejenie się opatrunku AQUACEL® Ag Extra następuje w trakcie epitelia­lizacji. Opatrunek AQUACEL® Ag Extra odkleja się zupełnie po całkowitej regeneracji naskórka.