Granuflex® Extra Thin

Granuflex® Extra Thin – opatrunek hydrokoloidowy, na rany powierzchowne, z małym wysiękiem w końcowym etapie gojenia

Granuflex® Extra Thin to samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy. Zapewnia odpo­wiednie, sprzyjające gojeniu, wilgotne środowisko leczenia ran. Jest półprzezroczysty, co ułatwia jego zakładanie oraz umożliwia obserwację procesu gojenia, ograniczając w ten sposób ilość zmian opatrunku do niezbędnego minimum. Jest cienki, elastyczny i wodoodporny, co bardzo podnosi wygodę jego stosowania. Może być używany na wszystkich partiach ciała, także tych trudnych do opatrzenia. Znacznie ogranicza ryzyko uszkodzeń nowo powstałej tkanki.

Charakterystyka:

 • Zapewnia wilgotne środowisko w ranie
 • Półprzezroczysty, elastyczny, wodoodporny

Zastosowanie:

Jako opatrunek pierwotny:

 • Rany przewlekłe płytkie, suche, mało/umiarkowanie sączące lub w końcowym etapie ich gojenia (owrzodzenia podudzi na tle niewydolności żylnej i tętniczej, odleżyny, zespół stopy cukrzycowej).
 • Rany ostre płytkie, suche, mało/umiarkowanie sączące lub w końcowym etapie ich gojenia (oparzenia skóry pośredniej grubości (I-II stopień) oraz miejsca pobrania skóry do przeszczepu, otarcia skóry, rany pourazowe, rany po opracowaniu chirurgicznym).

Jako opatrunek wtórny:

 • We wszystkich rodzajach ran, w tym także głębokich, po uprzed­nim wypełnieniu ich odpowiednio dobranymi opatrunkami pierwotnymi, np.: AQUACEL®, AQUACEL® Ag, AQUACEL® Extra, AQUACEL® Ag Extra, Granuflex® Pasta lub GranuGEL®, w tym także w ranach z martwicą suchą i rozpływną.
 • W przypadku ran zaniedbanych, skolonizowanych przez drobnoustroje, z objawami kolonizacji krytycznej lub infekcji, może być stosowany TYLKO jako opatrunek wtórny dla opatrunku bakteriobójczego, na przykład AQUACEL® Ag lub AQUACEL® Ag Extra.

Zakładanie opatrunku Granuflex® Extra Thin:

 • Usuń papier zabezpieczający z warstwy kontaktowej opatrunku, unikając jednocześnie dotykania tej powierzchni.
 • Delikatnie i bez naciągania rozwiń opatrunek nad powierzchnią rany.
 • Nałóż opatrunek na właściwe miejsce i przytrzymaj przez 30 sekund, aby zapewnić dobre przyleganie.
 • Granuflex® Extra Thin powinien być zmieniany w zależności od potrzeb klinicznych, ale nie może być utrzymywany na ranie dłużej niż 7 dni (sygnałem do zmiany opatrunku jest moment, gdy ilość zgromadzonego pod opatrunkiem wysięku będzie większa aniżeli jego możliwości chłonne; pęcherz z wysiękiem/wybrzuszenie zbliży się do brzegów opatrunku lub nastąpi wyciek).

Usuwanie opatrunku Granuflex® Extra Thin:

 • Przyciśnij skórę dłonią i ostrożnie podnieś róg opatrunku.
 • Następnie ciągnij w kierunku horyzontalnym – aż do ostatecznego usunięcia (opa­trunek będzie się rozciągał).
 • W przypadku delikatnej skóry zdejmuj opatrunek stopniowo, od jednego rogu do całkowitego usunięcia, przy użyciu roztworu soli fizjologicznej lub sterylnej wody wpuszczanych pomiędzy skórę a przywierającą warstwę opatrunku.
 • W razie konieczności delikatnie przemyj ranę roztworem soli fizjologicznej lub sterylną wodą celem usunięcia pozostałego żelu.