Granuflex® Pasta

Granuflex® Pasta – opatrunek w formie pasty, do ran głębokich, z małym lub umiarkowanym wysiękiem, bez martwicy

Granuflex® Pasta jest przeznaczona do leczenia ran głębokich bez martwicy, z małą lub umiarkowaną ilością wysięku. Dzięki postaci pasty umożliwia wypełnienie rany i zapewnia jej kontakt z opatrunkiem. Tworzy wilgotne środowisko w ranie, sprzyjając procesowi gojenia.

Zastosowanie:

  • Głębokie rany przewlekłe z małym/umiarkowanym wysiękiem (owrzodzenia podudzi na tle niewydolności żylnej i tętniczej, odleżyny, zespół stopy cukrzycowej).
  • Niektóre rany ostre z małym/umiarkowanym wysiękiem (głębokie rany pourazowe, głębokie rany po opracowaniu chirurgicznym).

Zawsze wymaga pokrycia opatrunkiem wtórnym (najlepiej Granuflex®, Granuflex Signal®, AQUACEL® Foam lub AQUACEL® Ag Foam), zabezpieczającym preparat przed wyciekaniem z rany.

Może być utrzymywana w ranie nie dłużej niż 7 dni, a w ranach zakażonych do 3 dni.

Zakładanie opatrunku podstawowego:

  • Nakładaj pastę na ranę palcem w rękawiczce lub przy użyciu gazy.
  • Wypełnij ranę do 2/3 głębokości.
  • Ranę wypełnioną preparatem Granuflex® Pasta należy przykryć opatrunkiem wtórnym – najlepiej typu Granuflex®.

Usuwanie opatrunku Granuflex® Pasta:

  • W razie konieczności delikatnie przemyj ranę sterylnym roztworem 0,9% NaCl, sterylną wodą lub Płynem Ringera. Ewentualnie zastosuj środek do oczyszczania ran.