Owrzodzenie goleni

Owrzodzenia goleni - diagnostyka

Przystępując do diagnostyki chorego z owrzodzeniem goleni należy pamiętać przede wszystkim o przeprowadzeniu wywiadu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Owrzodzenia goleni - patogeneza i klasyfikacja

Owrzodzenie goleni jest jedną z ran przewlekłych, której definicja mówi, że jest to rana, która nie ulega wyleczeniu przez 6-8 tyg. lub której powierzchnia nie zmniejsza się o 20-40% po 2-4 tyg. leczenia.
CZYTAJ WIĘCEJ

Owrzodzenia żylne goleni to rany przewlekłe i najczęściej trudno gojące się. To najcięższa postać przewlekłej choroby żylnej. 

W największym jak do tej pory badaniu epidemiologicznym w Polsce objęto obserwacją 40 095 pacjentów lekarzy rodzinnych. Przewlekłą chorobę żylną, we wszystkich stadiach zaawansowania, stwierdzono łącznie u prawie połowy populacji dorosłych Polaków (występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn: odpowiednio 50,99% vs. 38,33%). Czynne owrzodzenie rozpoznano u 0,55% badanych, a łącznie czynne i zagojone owrzodzenie – u 1,52% osób.3

Najczęstsze czynniki ryzyka prowadzące do rozwoju owrzodzeń żylnych, to: wiek, płeć żeńska, ciąża, przebyta zakrzepica żylna, siedzący tryb życia, otyłość, stojąca lub siedząca pozycja w pracy, występowanie rodzinne, przewlekła obturacyjna choroba płuc. Częstość występowania PChŻ wyraźnie zwiększa się z wiekiem: po 70. roku życia 40% mężczyzn i 50% kobiet ma żylaki kończyn dolnych.4

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran w sprawie gojenia owrzodzenia żylnego goleni zalecają stosowanie schematu TIME: 

T – tissue debridement − opracowanie tkanek; 

I – infection and inflammation control − kontrola zakażenia rany i zapalenia;

M – moisture balance − utrzymanie optymalnej wilgotności rany; 

E – epidermization stimulation, edges − pobudzenie naskórkowania, brzegi rany. 

Wyboru najbardziej optymalnej metody leczenia i rodzaju opatrunku dokonuje się, uwzględniając aktualny stan i warunki miejscowe rany – odpowiednio do fazy procesu gojenia, intensywności wysięku oraz rozległości i głębokości uszkodzenia tkanek.5

Pobierz SCHEMAT TIME ConvaTec.

[3] Jawień A., Grzela T., Ochwat A.: Prevalence of chronic venous insufficiency (CVI) in men and women of Poland. Multicenter cross-sectional study of 40095 patients. Phlebology, 2003; 18: 110–122
[4] Jawień A., Szewczyk M.T., Kaszuba A. i wsp.: Wytyczne ekspertów w sprawie gojenia owrzodzeń żylnych goleni. Leczenie Ran, 2011; 8: 59–80
[5] Leczenie Ran 2011;8(3):59–80