Przypadki

Owrzodzenie pourazowe - można i tak - przypadek pacjenta

Siedemdziesięcioletnia pacjentka została przyjęta do Oddziału Chirurgii z powodu niegojącego się od wielu miesięcy rozległego owrzodzenia podudzia. Rana powstała w następstwie nieprawidłowo założonego opatrunku gipsowego w trakcie czterotygodniowego unieruchomienia ortopedycznego po przebytym złamaniu kości stępu.
CZYTAJ WIĘCEJ

Przpadek pacjenta - AQUACEL Ag+ Extra w leczeniu owrzodzenia stopy cukrzycowej

Przypadek młodej pacjentki leczonej nowym opatrunkiem AQUACEL Ag+ Extra w Zespole Stopy Cukrzycowej.
CZYTAJ WIĘCEJ