Kontrola wysięku

Co to jest wysięk?

Wysięk z rany to płyn, który wypływa z naczyń włosowatych do tkanek ciała. We wczesnych stadiach gojenia stan zapalny zwiększa przepuszczalność naczyń włosowatych, prowadząc do nadmiernego poziomu płynu przedostającego się do rany. Zwykle proces ten osłabia się w miarę gojenia rany, ale w ranach niegojących się, które mogły utkwić w fazie zapalnej, może nadal dochodzić do wydobywania się dużej ilości wysięku.

Na gojenie może wpływać za mały lub za duży wysięk. Komórki nabłonkowe wymagają wilgoci, aby przemieszczać się z krawędzi rany w celu epitelializacji lub zamknięcia rany. W suchej ranie komórki te przemieszczają się pod łożyskiem rany, aby znaleźć wilgotne miejsce, natomiast w środowisku rany wilgotnej komórki mają zdolność migracji bezpośrednio przez łożysko rany, co powoduje szybsze gojenie.

POSTĘPOWANIE Z WYSIĘKIEM

Przy wyborze opatrunku można rozważać szereg właściwości, takich jak pożądany bilans wilgotności oraz jego skuteczność w leczeniu lub zapobieganiu pogorszeniu się stanu rany.

Cechy opatrunku pochłaniającego wysięk:

Zatrzymywanie: Opatrunki, które tworzą spoisty żel mają skłonność do zachowania swojej struktury podczas użytkowania i mogą zmniejszać ryzyko maceracji skóry wokół rany, zapobiegając wydostawaniu się płynu przez opatrunek.

Sekwestracja (wychwytywanie): Zdolność niektórych opatrunków, zademonstrowana in vitro, do chwytania bakterii i składników wysięku w opatrunku.

Według dokumentu Światowego Związku Towarzystw Leczenia Ran na temat wysięku z ran oraz roli opatrunków, zalecane jest zintegrowane podejście do oceny.1

1) World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). Principles of best practice: Wound exudate and the role of dressings. A consensus document. London: MEP Ltd, 2007.