Opatrunki na odleżyny

Rana z martwicą:

  • Suchą

          Opatrunek pierwotny: GranuGel®                                                

Opatrunek wtórny: GranuFlex® lub AQUACEL® Foam

  • Rozpływną

Opatrunek pierwotny: AQUACEL® Ag+ Extra   

Opatrunek wtórny:  AQUACEL® Foam

Rana zakażona:

  • Z infekcją

Opatrunek pierwotny: AQUACEL® Ag+ Extra   

Opatrunek wtórny:  AQUACEL® Foam

Rana ziarninująca:

  • Z obfitym wysiękiem

Opatrunek pierwotny: AQUACEL® Extra                                      

Opatrunek wtórny:  AQUACEL® Foam

  • Z małym wysiękiem, płytka

Opatrunek pierwotny: Foam Lite® ConvaTec                                    

Rana naskórkująca:

Granuflex® Extra Thin, Foam Lite® ConvaTec