Opatrunki na owrzodzenia

W przypadku owrzodzenia goleni rekomendujemy zastosowanie następujących opatrunków oraz kompresjoterapii:

Rana z martwicą:

  • Suchą

        Opatrunek pierwotny: GranuGel®                                                

Opatrunek wtórny: GranuFlex® lub AQUACEL® Foam

  • Rozpływną

Opatrunek pierwotny: AQUACEL® Ag lub AQUACEL® Ag Extra   

Opatrunek wtórny:  AQUACEL® Ag Foam

Rana zakażona:

  • Z infekcją

Opatrunek pierwotny: AQUACEL® Ag lub AQUACEL® Ag Extra   

Opatrunek wtórny:  AQUACEL® Ag Foam

  • Z biofilmem

Opatrunek pierwotny: AQUACEL® Ag+ Extra                               

Opatrunek wtórny:  AQUACEL® Foam

Rana ziarninująca:

  • Z obfitym wysiękiem

Opatrunek pierwotny: AQUACEL® Extra                                      

Opatrunek wtórny:  AQUACEL® Foam

  • Z małym wysiękiem

Opatrunek pierwotny: GranuFlex® Pasta                                      

Opatrunek wtórny:  GranuFlex®

Rana naskórkująca:

Granuflex® Extra Thin