Opatrunki ze srebrem

Opatrunki ze srebrem wykonane są lub posiadają warstwę w Technologii Hydrofiber i zawierają jony srebra (1,2%)

Korzyści:

Skuteczność - srebro jonowe ma wysoką skuteczność antybakteryjną, zwalcza wszystkie zarazki i patogeny, włącznie z MRSA i VRE. 12

Bezpieczeństwo – odpowiednia zawartość jonów srebra zapewnia działanie wg potrzeb – zabija większość bakterii już 30 minut po zastosowaniu i jest skuteczna do 7 dni po zastosowaniu. 3, 4, 5

Rodzaje opatrunków ze srebrem:

[1] Jones SA, Bowler PG, Walker M, Parsons D. Controlling wound bioburden with a novel silver-containing Hydrofiber dressing. Wound Repair Regen. 2004;12(3):288-294.
[2] Bowler PG, Jones SA, Walker M, Parsons D. Microbicidal properties of a silver-containing Hydrofiber dressing against a variety of burn wound pathogens. J Burn Care Rehabil. 2004;25(2):192-196. 6.Jones SA, Bowler PG, Walker M, Parsons D. Controlling wound bioburden with a novel silver-containing Hydrofi ber dressing. Wound Repair Regen. 2004;12(3):288-294.
[3] The Antimicrobial Activity of AQUACEL™ Ag foam over 7 Days using a Simulated Wound Fluid Model. Microbiogical Application. WHR13687 MA211.2013. Data on fi le, ConvaTec.
[4] Bowler PG, Welsby S, Towers V, Booth R, Hogarth A, Rowlands V, Joseph A, Jones SA. Multidrug-resistant organisms, wounds and topical antimicrobial protection. Int Wound J 2012; 9:387–396
[5] Demonstration of Speed of Kill by AQUACEL Ag Foam against MRSA. WHRI3701 MA212