Przpadek pacjenta - AQUACEL Ag+ Extra w leczeniu owrzodzenia stopy cukrzycowej

Opublikowano: 8 stycznia 2015

Opis przypadku z zastosowaniem nowego opatrunku antybakteryjnego AQUACEL Ag+ Extra oraz opatrunku wtórnego AQUACEL Foam w miejscowym leczeniu owrzodzenia stopy cukrzycowej u 27-letniej pacjentki, z cukrzycą typu 1, leczoną insuliną od 21 lat.
Mirosława Młynarczuk
Specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego
Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie

Charakterystyka pacjenta
Wiek: 27-lat pacjentka
Wieloletnia cukrzyca typu 1 o niewyrównanym przebiegu, powikłanym zespołem stopy cukrzycowej prawostronnej o etiologii neuropatycznej.
Pacjentka przebywała na oddziale od 20.07.2014r. do 06.08.2014r., po operacyjnym leczeniu ropowicy stopy cukrzycowej (05.2014) z powodu trudno gojącego się owrzodzenia na wysokości śródstopia i tyłostopia od strony podeszwowej, z cechami stanu zapalnego, z penetracją do kości.
U pacjentki rozpoznano:
•Niedokrwistość normocytarną
•Gastroperezę
•NT samoistne
•Przebyte zapalenie płuc

Stan rany przed przyjęciem do kliniki
02.06.2014                                       12.06.2014

Charakterystyka rany na dzień przyjęcia (20.07.2014)
Rana:
•Sącząca, z dużą ilością wysięku
•Pokryta biofilmem i włóknikiem
•Skóra zaczerwieniona, delikatna, zmacerowana, o podwyższonej ciepłocie
•Nieprzyjemny zapach
•Obrzęk stopy, przeczulica.

Zlecone badanie
•RTG stóp - bez cech ewidentnej osteolizy
•Badanie izotopowe SPECT/TC – cechy infekcji bakteryjnej w obrębie tkanek miękkich podeszwy stopy, z zajęciem kości i stawów.
•Zmiany w kości klinowatej bocznej, odpowiadającej wczesnej fazie osteomyelitis.
•Zmiany w stawie śródstopno-paliczkowym I, III, V, odpowiadające septycznemu zapaleniu stawów.
•Posiew (bioptat)

Zastosowane leczenie
•Mycie całej stopy
•Lawaseptyka rany
•Podiatryczne opracowanie rany
•Antyseptyka rany i całej stopy
•Pielęgnacja skóry wokół rany
•Opatrunki antybakteryjne w Technologii Hydrofiber z jonami srebra AQUACEL Ag+ Extra, opatrunek wtórny AQUACEL Foam
•Antybiotykoterapia celowana z uwagi na cechy osteolizy
•Zmiana opatrunku co 3 dni

Przebieg terapii
21.07.2014

Przebieg terapii – po tygodniu od rozpoczęcia leczenia (27.07.2014)

Zmniejszenie rany, wysięku, biofilmu. Naskórkowanie od krawędzi rany. Wypłycenie rany.

Efekty po 2 tygodniach pobytu w Klinice
Po 2 tygodniach stosowania opatrunku AQUACEL Ag+ Extra i AQUACEL Foam uzyskaliśmy:
•Zmniejszenie ilości biofilmu – cech zakażenia
•Zmniejszenie nadmiaru wysięku - brak maceracji skóry wokół rany
•Zmniejszenie powierzchni i głębokości rany
•Zmniejszenie bólu
•Prawidłowe ziarninowanie i naskórkowanie
•Brak nieprzyjemnego zapachu z rany
•Poprawa gojenia
•Zmniejszenie zapotrzebowania na insulinę
•Poprawa samopoczucia pacjentki

Przebieg Terapii – po 2 tyg. od rozpoczęcia leczenia
06.08.2014

Zalecenia przy wypisie
•Odciążenie stopy – (wózek, kule) ze względu na duże ryzyko nawrotu cech stanu zapalnego i z uwagi na cechy osteolizy. Następnie but ortopedyczny i kule.
•Antybiotykoterapia jeszcze 9 tygodni
•Zmiana opatrunku co 3 dni, tak jak do tej pory

Wizyta poszpitalna po 4 tyg. od rozpoczęcia leczenia
22.08.2014

Tak było, a tak jest..
20.07.2014                                                    05.09.2014

Czytaj także:

Odleżyna w okolicy sakralnej

Przedstawiamy przypadek odleżyny w okolicy sakralnej, w której zastosowano terapię opatrunkami AQUACEL® Ag+ Extra™ i AQUACEL® Foam
więcej

Rana pourazowa z krwiakiem podskórnym

Przedstawiamy przypadek rany pourazowej na kończynie dolnej, w którym zastosowano terapię opatrunkami AQUACEL® Ag+ Extra™ i AQUACEL® Foam
więcej