Przypadki

To tylko odcisk?! Opowieść z happy endem

Bardzo często w kontaktach z pacjentami, a także w życiu codziennym, wśród znajomych i ich rodzin spotykam się w dalszym ciągu z dużą niewiedzą na temat stopy cukrzycowej. Dzieje się tak mimo prowadzonej na szeroką skalę edukacji, nagłaśniania problemu w mediach, rozpowszechniania poradników i ulotek. Jednak wielu chorych na cukrzycę nie przyjmuje tych informacji do siebie. Wyparcie problemu na zasadzie „to mnie nie dotyczy", „to mnie nie spotka" lub „ja przecież mam mały cukier". To codzienność w pracy pielęgniarek, edukatorów, a także lekarzy. Takie podejście może być brzemienne w skutkach. Tak też było w przypadku członka mojej rodziny – 58-letniego Adama.
CZYTAJ WIĘCEJ

Owrzodzenie pourazowe - można i tak - przypadek pacjenta

Siedemdziesięcioletnia pacjentka została przyjęta do Oddziału Chirurgii z powodu niegojącego się od wielu miesięcy rozległego owrzodzenia podudzia. Rana powstała w następstwie nieprawidłowo założonego opatrunku gipsowego w trakcie czterotygodniowego unieruchomienia ortopedycznego po przebytym złamaniu kości stępu.
CZYTAJ WIĘCEJ

Rana owrzodzeniowa - ropień na pięcie - przebieg leczenia w opiece domowej

Ropień na pięcie w przebiegu choroby przewlekłej RZS - rana owrzodzeniowa przebieg leczenia w opiece domowej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Odleżyny leczone w domu pacjenta - wyzwanie dla lekarza POZ i pielęgniarki

Każda odleżyna pojawiająca się u pacjenta jest bardzo poważnym problemem. Jednak w przypadku pacjentów, u których odleżyny z różnych przyczyn muszą być wyleczone w domu, problem ten staje się bardzo poważnym wyzwaniem.

CZYTAJ WIĘCEJ

Warto pamiętać o Granuflexie - przypadek pacjenta

Leczenie ran to wieloetapowy proces, wymagający obecności i współdziałania wielu rodzajów komórek i molekuł, z proteinazami i czynnikami wzrostu łącznie. Wydaje się, że w niektórych ranach niedobory tychże mediatorów procesu naprawczego, spowodowane mogą być nieodpowiednią strategią postępowania leczniczego. Stworzenie optymalnego środowiska w ranie, pozwalającego na wystąpienie prawidłowych interakcji odpowiednio skoordynowanych w czasie, wystarczy wówczas, aby rana niegojąca się przez wiele miesięcy uległa zamknięciu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Zastosowanie opatrunku Aquacel Ag+ Extra w leczeniu trudno gojącego się owrzodzenia

Opis przypadku 82-letniej pacjentki, z trudno gojącą się raną kikuta po amputacji. Pacjentka nie wyraziła zgody na dalszą amputację. Rana zagoiła się w czasie 52 dni.
CZYTAJ WIĘCEJ

Przpadek pacjenta - AQUACEL Ag+ Extra w leczeniu owrzodzenia stopy cukrzycowej

Przypadek młodej pacjentki leczonej nowym opatrunkiem AQUACEL Ag+ Extra w Zespole Stopy Cukrzycowej.
CZYTAJ WIĘCEJ