RODO

Szanowni Państwo,

CZAS NA RODO

Już od 25 maja tego roku będziemy stosować w Polsce RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO jest unijnym prawem wprowadzającym nowe zasady ochrony danych osobowych, które zastąpi dotychczas obowiązującą polską ustawę o ochronie danych osobowych.

WIĘCEJ PRAW DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Nowe przepisy zawierają wiele nowych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo danych osobowych, wśród nich obowiązek raportowania wycieków danych.

Wprowadzają również kilka nowych uprawnień dla wszystkich osób fizycznych, zwiększając ich kontrolę nad danymi osobowymi.

JESTEŚMY GOTOWI

Ochrona danych osobowych od zawsze jest dla naszej firmy ważna – stanowi element naszej wiarygodności, buduje zaufanie naszych klientów.

Jesteśmy gotowi na RODO – od 25 maja 2018 r. nasza firma przestrzegać będzie zasad określonych w RODO. Wdrożyliśmy w firmie wszystkie niezbędne elementy, które zwiększą bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, m.in.:

  • zadbaliśmy o prawidłowość przetwarzanych danych,
  • wprowadziliśmy niezbędne procedury zapewniające możliwość realizacji uprawnień osób, których dane przetwarzamy – w tym prawa dostępu czy prawa do sprostowania danych,
  • wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych: Paweł Makowski, adres e-mail kontakt@dpo24.pl

NOWY SPOSÓB INFORMOWANIA O WYKORZYSTYWANIU DANYCH OSBOWYCH

Jednym z nowych obowiązków wszystkich podmiotów, które wykorzystują dane jest obowiązek informowania osób o przetwarzaniu danych osobowych w inny sposób niż dotychczas. Informacje o wykorzystywaniu danych osobowych należy przekazywać w sposób przejrzysty, zwięzły i zrozumiały.

W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa nowy materiał informacyjny dotyczący przetwarzanych przez nas danych osobowych – tak aby mogli Państwo lepiej zrozumieć jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień, nie zmieniają się również warunki świadczenia przez nas usług. Materiał dostępny tutaj.