Klasyfikacja

Klasyfikacja PEDIS

Stopień I 

 • Prawidłowe ukrwienie (tętno wyczuwalne na tętnicach stóp, ABI > 0,9)
 • Owrzodzenie powierzchowne (nie przekracza skóry właściwej)
 • Brak objawów klinicznych zakażenia
 • Brak cech neuropatii czuciowej

Stopień II

 • Kliniczne objawy upośledzenia krążenia (chromanie przestankowe, ABI < 0,9)
 • Rana może obejmować wszystkie tkanki miękkie
 • Infekcja obejmuje skórę i tkankę podskórną (obszar zapalenia nie przekracza 2 cm od granicy owrzodzenia)
 • Obecność neuropatii czuciowej

Stopień III

 • Krytyczne niedokrwienie (bóle spoczynkowe, ABI < 0,4)
 • Penetracja zakażenia do kości
 • Infekcja nasilona miejscowo (obszar zapalenia przekracza 2 cm od granicy owrzodzenia, ale nie ma cech infekcji uogólnionej)

Stopień IV

 • Cechy uogólnionej infekcji
  • gorączka > 38°C
  • tętno > 90/min
  • częstość oddechów > 20/min
  • leukocytoza > 12 tys. lub < 4 tys.

 

 

Kliniczna klasyfikacja zespołu stopy cukrzycowej według Wagnera:

stopień 0 - stopa dużego ryzyka (zniekształcenie stopy, bez owrzodzenia);

stopień 1 - powierzchowne owrzodzenia;

stopień 2 - owrzodzenie ze stanem zapalnym skóry i tkanek podskórnych;

stopień 3 - owrzodzenie głębokie, z zajęciem kości; ropowica stopy;

stopień 4 - leczona miejscowo martwica sucha lub zgorzel wilgotna;

stopień 5 - rozległa zmiana martwicza, kwalifikacja do amputacji.