Stopa cukrzycowa

Owrzodzenie w zespole stopy cukrzycowej

Każde przerwanie ciągłości skóry pojawiajace się w obrębie stopy u chorego na cukrzycę, stanowi czynnik ryzyka późniejszej amputacji i wymaga bardzo szybkiej interwencji. Nawet w przypadku niewielkiego owrzodzenia może dojść do zakażenia i bardzo gwałtownej progresji zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Klasyfikacja Stopy Cukrzycowej

W załeżności od zaburzeń można dokonać podziału  na zespół stopy cukrzycowej neuropatycznej, niedokrwiennej, lub mieszanej.
 

CZYTAJ WIĘCEJ

Patogeneza Zespołu Stopy Cukrzycowej

Głównym czynnikiem powodującym uszkodzenie tkanek i wystąpienie przewlekłych powikłań w cukrzycy jest nasilenie i czas trwania hiperglikemii.
U niektórych pacjentów, mimo braku wyrównania metabolicznego i wysokich poziomów glukozy we krwi, skłonność do powikłań jest mniejsza, u innych występują one już bardzo wcześnie (skłonność osobnicza).

CZYTAJ WIĘCEJ

Według WHO stopa cukrzycowa to występowanie infekcji, owrzodzenia i/lub destrukcji tkanek głębokich stopy w połączeniu z obecnością zaburzeń neurologicznych i choroby naczyń obwodowych w kończynach dolnych o różnym stopniu zaawansowania. Ze względu na dominującą patologię wyróżnia się stopę cukrzycową neuropatyczną, niedokrwienną i mieszaną.1

Stopa cukrzycowa jest powikłaniem wieloletniej, źle leczonej cukrzycy. Wśród osób ze zdiagnozowaną cukrzycą , zespół stopy cukrzycowej dotyczy 15% chorych. Jej przyczyny są związane z długotrwałą hiperglikemią, prowadzącą do uszkodzenia nerwów obwodowych (neuropatią cukrzycową). W wyniku uszkodzenia nerwów może dochodzić do zaników mięśniowych, osłabienia lub całkowitego zniesienia czucia bólu, dotyku oraz temperatury. Chorzy, którzy nie zdają sobie z tego faktu sprawy są bardziej narażeni na uszkodzenia stóp – otarcia, oparzenia i owrzodzenia, które znacznie trudniej się goją. Średni czas gojenia takich ran sięga nawet 8 miesięcy, co ułatwia rozwój ciężkich infekcji i często prowadzi do amputacji stopy.

Niewielkie rany, jak pęcherze, które mogą łatwo powstać wskutek niedopasowanego obuwia lub też modzele, powstające z powodu powtarzającego się mechanicznego urazu stopy, łatwo mogą przekształcić się w owrzodzenia stopy, jeśli zostaną pozostawione bez leczenia.9 Dlatego pacjenci z cukrzycą powinni szczególnie dbać o swoje stopy.

[9] Edmonds ME, Foster AV. Diabetic foot ulcers. BMJ. 2006;332(7538):407-410.

1) Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2009, Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna rok 2009, tom 9, Suplement A