Stopa cukrzycowa

Klasyfikacja Stopy Cukrzycowej

W załeżności od zaburzeń można dokonać podziału  na zespół stopy cukrzycowej neuropatycznej, niedokrwiennej, lub mieszanej.
 

CZYTAJ WIĘCEJ

Patogeneza Zespołu Stopy Cukrzycowej

Głównym czynnikiem powodującym uszkodzenie tkanek i wystąpienie przewlekłych powikłań w cukrzycy jest nasilenie i czas trwania hiperglikemii.
U niektórych pacjentów, mimo braku wyrównania metabolicznego i wysokich poziomów glukozy we krwi, skłonność do powikłań jest mniejsza, u innych występują one już bardzo wcześnie (skłonność osobnicza).

CZYTAJ WIĘCEJ

Stopa cukrzycowa

Według WHO stopa cukrzycowa to występowanie infekcji, owrzodzenia i/lub destrukcji tkanek głębokich stopy w połączeniu z obecnością zaburzeń neurologicznych i choroby naczyń obwodowych w kończynach dolnych o różnym stopniu zaawansowania. Ze względu na dominującą patologię wyróżnia się stopę cukrzycową neuropatyczną, niedokrwienną i mieszaną.1

CZYTAJ WIĘCEJ