Inne rodzaje oparzeń

Opublikowano:

inne rodzaje oparzeń

Oparzenia elektryczne

Dochodzi do nich na skutek przejścia prze organizm prądu elektrycznego z towarzyszącym ogrzaniem tkanek otaczających lub na skutek zadziałania łuku elektrycznego o temp. ok. 2000OC. Obserwuje się różne postacie oparzeń elektrycznych; do najbardziej dramatycznych należą oparzenia wysokonapięciowe, spowodowane przez kontakt np. kończyny z drutem wysokiego napięcia1.

Udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy należy zadbać o odcięcie zasilania elektrycznego!

Poszkodowany wymaga hospitalizacji – przejście przez organizm prądu elektrycznego może skutkować powikłaniami ze strony układu krążenia.

Oparzenia przełyku

Najczęstszym mechanizmem, w którym dochodzi do oparzenia przełyku jest przypadkowe wypicie substancji drażniącej; jest to często kwas lub zasada (ług), wchodzące w skład środków chemicznych stosowanych w gospodarstwie domowym.

Nie wolno!!!

Prowokować wymiotów w celu usunięcia substancji z żołądka, gdyż można w ten sposób pogorszyć stan pacjenta – treść cofająca się z żołądka wtórnie uszkadza błonę śluzową przełyku, może też dostać się do dróg oddechowych.
W przypadku oparzenia przełyku wskazana jest pilna konsultacja na oddziale specjalistycznym i rozważenie wykonania gastroskopii celem oceny dokonanych zniszczeń i ewentualnej ewakuacji resztek czynnika parzącego. Leczenie oparzeń przełyku jest trudne, skomplikowane i długotrwałe, niejednokrotnie wskazane są wieloetapowe, rekonstrukcyjne zabiegi operacyjne i rehabilitacja1.

Oparzenia okolicy oka

Oparzenie gałki ocznej może nastąpić na skutek działania różnych substancji, mogą to być np. wrzątek, kwasy, zasady, płynne metale i inne.

Postępowanie:

  • oparzoną gałkę oczną należy jak najszybciej spłukać dużą ilością czystej wody
  • wyjątek stanowią oparzenia wapnem palonym, w tej sytuacji działanie wody jest niewskazane, gdyż dochodzi do reakcji chemicznej przemiany wapna palonego w wapno gaszone, w takich przypadkach, w ramach pierwszej pomocy, należy usunąć jak najwięcej wapna czystym, jałowym materiałem
  • w każdym przypadku oparzenia gałki ocznej należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem

 

1. Kazimierski M., Poradnik CvT Oparzenia, 2008
Na podstawie: Poradnik Oparzenia - podstawowe informacje, ConvaTec
Czytaj także:

Rejestracja na webinar - wskazówki

Jak zalogować się na szkolenia on-line organizowane przez ConvaTec?
więcej

Higiena Rany - Konsensus

Pobierz Międzynarodowy Konsensus dotyczący Higieny Rany. Przygotowany przez Ekspertów plan działania pozwala na efektywne radzenie sobie z trudno gojącymi się ranami.
więcej