Jak dobrać opatrunki do rany oparzeniowej?

Opublikowano:

opatrunki w oparzeniach

OPATRUNKI W OPARZENIACH

Wilgotne leczenie ran, szczególnie oparzeniowych, jest stosowane najczęściej w praktyce ambulatoryjnej. Wilgotne środowisko zabezpiecza przed rozwojem strefy zastoju w warstwie martwicy. Obserwowane niejednokrotnie wysuszenie tkanek powoduje przemianę tej strefy w zdeklarowaną martwicę. W wilgotnym środowisku zwiększa się też szybkość naskórkowania. W płynie wysiękowym zachowane zostają czynniki wzrostu i proteiny, które również przyspieszają gojenie. Obserwuje się także wzrost ciśnienia parcjalnego tlenu w ranie. Z jednej strony w wilgotnym
środowisku proces gojenia ulega przyspieszeniu, z drugiej jednak istnieje obawa o rozwój zakażenia w takim środowisku. Im mniej martwicy, tym zagrożenie to jest mniejsze. Wskazaniem do stosowania opatrunków i maści ułatwiających wilgotne leczenie ran oparzeniowych jest brak zakażenia w ranach1.

JAK DOBRAĆ OPATRUNEK DO RANY OPARZENIOWEJ?

Dobrze dobrany opatrunek powinien:

 1. Zapewniać wilgotne środowisko dla gojenia się rany.
 2. Umożliwiać wymianę gazową.
 3. Być nieprzenikalny dla bakterii i płynów z zewnątrz.
 4. Mieć właściwości oczyszczające.
 5. Absorbować nadmiar wydzieliny w ranie.
 6. Zapewniać termoizolację, czyli utrzymywać odpowiednią temperaturę i zapobiegać jej zmianom.
 7. Być nietoksyczny i niealergizujący.
 8. Zapobiegać rozprzestrzenianiu się nieprzyjemnych zapachów.
 9. Zapobiegać powstawaniu niekorzystnych sił pomiędzy ciałem pacjenta a podłożem np. tarciu.

I° stopień oparzenia nie wymaga zazwyczaj opatrunku, a jedynie dokładnej dezynfekcji, natłuszczania powierzchni oparzonej i ochrony przed urazami wtórnymi.

II° stopień oparzenia wymaga stosowania opatrunków specjalistycznych.

Oparzenia powyżej II° wymagają leczenia chirurgicznego.

Jeżeli zamknięcie rany oparzeniowej nastąpiło przez wynaskórkowanie, to miejsca te traktujemy w następujący sposób:

 • przemycie wodą z mydłem o neutralnym ph
 • dezynfekcja aseptykiem
 • natłuszczenie 
 • ochrona przed promieniami UVA i UVB (w przypadku oparzeń okolic, które są trudne do osłonięcia ubraniem np.: twarz, konieczne jest stosowanie kremów z filtrami zabezpieczającymi przed działaniem promieni słonecznych)
 • ochrona przed urazami
 • dopuszczalne jest stosowanie miękkich opatrunków po uprzednim natłuszczeniu miejsc wynaskórkowanych

1. Strużyna J., Wczesne leczenie oparzeń, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, str.155

Czytaj także:

Rejestracja na webinar - wskazówki

Jak zalogować się na szkolenia on-line organizowane przez ConvaTec?
więcej

Higiena Rany - Konsensus

Pobierz Międzynarodowy Konsensus dotyczący Higieny Rany. Przygotowany przez Ekspertów plan działania pozwala na efektywne radzenie sobie z trudno gojącymi się ranami.
więcej

Miejscowe leczenie oparzeń

miejscowe leczenie oparzeń
Celem leczenia miejscowego jest doprowadzenie do jak najszybszego i efektywnego, funkcjonalnego i morfologicznego odtworzenia skóry uszkodzonej przez uraz oparzeniowy.
więcej