Co to są odleżyny?

Opublikowano: 25 czerwca 2014

Odleżyny to rany przewlekłe powstałe na skutek uszkodzenia skóry i tkanek pod nią istniejących. Niekiedy sięgają do kości. Odleżynę można zdefiniować, jako „miejsce miejscowego uszkodzenia skóry i tkanki podskórnej, spowodowane przez ucisk, siły ścinające, tarcie i/lub ich kombinację.1

Odleżyny są zazwyczaj powikłaniem różnych chorób ogólnoustrojowych, z którymi wiąże się unieruchomienie pacjenta na dłużej. Czas wystąpienia odleżyny zależy od stanu zdrowia chorego i stopnia narażenia na czynniki wewnętrzne, stanu skóry i waha się od kilku do kilkunastu godzin.

[1] European Pressure Ulcer Advisory Panel. Pressure ulcer treatment guidelines. 1998. Available at http://www.epuap.org/gltreatment.html. Accessed November 30, 2007.

Czytaj także:

Zapobieganie odleżynom - pielęgnacja skóry

Zapobieganie wystąpieniu odleżyn jest bardzo ważne. W ramach profilaktyki powinno się dbać przede wszystkim o skórę pacjenta.
więcej