Ocena rany nowotworowej

Opublikowano:

ocena ran nowotworowych

OCENA RANY NOWOTWOROWEJ

Ocena rany nowotworowej umożliwia zespołowi terapeutycznemu ustalenie problemów zdrowotnych pacjenta i odpowiednie dobranie metod leczenia. Niestety złożoność choroby nowotworowej w zaawansowanym stadium, wyniszczenie organizmu i często nieuchronne rokowanie powodują, że priorytetem leczenia staje się poprawa jakości życia, a nie sekwencyjne wygojenie rany.

Większość z tradycyjnych skal oceny rany przewlekłej nie znajduje tu zastosowania, ponieważ owrzodzenie nowotworowe nie przebiega w sposób typowy dla owrzodzeń żylnych lub odleżyn. Z tego powodu, od kilkunastu lat w użyciu jest skala oceniająca głębokość i poziom uszkodzenia tkanek, tzw. MCW (Malignant Cutaneus Wound).

SKALA OCENY RANY NOWOTWOROWEJ (MCW)

I – skóra nieuszkodzona

IN – rana powierzchowna, skóra twarda, włóknista

II – otwarta rana z zajęciem naskórka i skóry

III – ubytek skóry pełnej grubości z zajęciem tkanki podskórnej

IV – naciek struktur leżących głębiej

Tradycyjnie stosowana fotografia cyfrowa nie ukazuje szeregu zjawisk charakterystycznych dla rany  nowotworowej, czyli głębokości nacieku, ryzyka krwawienia, obecności przetok i przede wszystkim, nieprzyjemnego zapachu. Natomiast metody planimetryczne nie maja wpływu na proces gojenia, ponieważ poszerzanie się wymiaru rany uzależnione jest nie od prowadzonego objawowego leczenia miejscowego, a od agresywnej biologii komórek guza nowotworowego, na która nie mamy wpływu.

Konieczność połączenia wpływu poszczególnych właściwości rany nowotworowej na jakość życia powoduje, że największe zastosowanie praktyczne znajdują skale numeryczne, oceniające konkretne cechy owrzodzenia, m.in. zapach, wysięk, tolerancja opatrunków, ryzyko krwawienia, ekspozycja rany, ból itp. Można w tym celu wykorzystać wzrokową skalę analogową VAS lub metodę opisowo-numeryczną Le Roux (tzw. system TELER), w którym za brak jakichkolwiek efektów leczenia przyznaje się cyfrę 0, a za osiągniecie pożądanego efektu leczenia liczbę 5. Przykłady zastosowania skali TELER znajdują się w tabeli.

UWAGA! Leczenie rany nowotworowej ma na celu przede wszystkim poprawę jakości życia pacjenta, a nie wygojenie owrzodzenia.

Czytaj także:

Rejestracja na webinar - wskazówki

Jak zalogować się na szkolenia on-line organizowane przez ConvaTec?
więcej

Higiena Rany - Konsensus

Pobierz Międzynarodowy Konsensus dotyczący Higieny Rany. Przygotowany przez Ekspertów plan działania pozwala na efektywne radzenie sobie z trudno gojącymi się ranami.
więcej

Rodzaje ran nowotworowych

Rany nowotworowe mogą być wynikiem nacieku pierwotnego guza nowotworowego głębiej położonych narządów na skórę.
więcej